Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.ogrodeo.pl ważny od 29.11.2023
 
1.      Postanowienia wstępne
 
1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.ogrodeo.pl jest prowadzony przez Inter-Pol Marcin Hejmowski ul.Jana III Sobieskiego 33, 84-230 Rumia, zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 10364/2005, NIP: 588-186-05-37, REGON: 220132843, zwanym dalej Sprzedawcą
2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.ogrodeo.pl
3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.ogrodeo.pl stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a Sprzedawcą na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego, Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie ogrodeo.pl.
6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22š KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie ogrodeo.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
7. Inter-Pol Marcin Hejmowski, jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie ogrodeo.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
8. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.
10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.
 
2.      Sklep Internetowy
 
1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie ogrodeo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Sprzedawcę i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT) i mogą się różnic od cen w sklepie stacjonarnym.
  • W celu zakupu towaru w cenie internetowej należy zakupić towar z dostępną wysyłka lub z odbiorem osobistym.
  • Towar przy zakupie internetowym niezależnie od rodzaju wysyłki czy odbioru osobistego jest wydawany w kartonie, nie  złożony  i nie przygotowany do pracy.
  • Kupujący powinien po zakupie i rozpakowaniu zapoznać się instrukcją obsługi urządzenia.
  • Sprzedawca nie ma obowiązku złożenia urządzenia, przygotowania do pracy urządzenia czy  przeprowadzenia  instruktarzu z obsługi i ogólnych zasadach bezpieczeństwa. 
4. Sprzedawca  ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą i za jego zgodą.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
3.      Składanie zamówień
 
1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.ogrodeo.pl.
2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.
4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na  „koszyk”  znajdujący się w prawym górnym rogu witryny uzyskuje się możliwość przeglądu koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.
5. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Do kasy"  i przechodzi się do kroku 1 "Wybór formy płatności i dostawy", następnie krok 2 "Szybki zakup lub rejestracja/logowanie" , następnie krok 3 "Potwierdzenie zamówienia" po wypełnieniu danych  przechodzimy do kroku 4 "Podsumowanie złożonego zamówienia"  przechodząc przez wszystkie powyższe kroki należy dokładnie wypełnić obowiązkowe pola formularzy. 
6. Przy składaniu zamówienia Nabywca określa rodzaj usługi świadczonej przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być:
  • zakup towaru w Sklepie Internetowym jest tylko możliwy z wysyłka poprzez firmę kurierską lub
  • odbiór osobisty towaru znajdującego się w wybranym sklepie fizycznym Sprzedawcy. Klient zakupując towar wybiera z listy dostępnej na stronie ogrodeo.pl sklep fizyczny, w którego lokalu będzie miał możliwość zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupionego wcześniej towaru.
7. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
  • iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny lub
  • iż, wie, że złożenie z zamówienia poprzez rezerwację towaru znajdującego się w wybranym sklepie fizycznym, wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w tym sklepie.
8. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.
9. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 
4.      Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym
 
1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ogrodeo.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
2. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności:
3. W przypadku dokonania zakupu z odbiorem osobistym towaru  w celu jego późniejszego odbioru  w sklepie fizycznym Nabywca dokonuje przedpłaty przelewem poprzez dostępne w sklepie internetowym formy płatności. 
 
5.      Realizacja zamówienia
 
1.  Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.
2.  Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: bok@ogrodeo.pl, wraz z podaniem numeru zamówienia.
3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.
4. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go lub wycofania produktu z rynku przez producenta, ewentualnie konieczność dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W powyższych przypadkach Sprzedawca skontaktuje się drogą mailową lub telefonicznie z Nabywcą w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach i podjęciu przez kupca/sprzedawcę decyzji o dalszej realizacji lub anulacji zamówienia.
5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
6. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 16.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
7. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
8. Wskazane w pkt. 7 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
9. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas Nabywca otrzymuje fakturę. Nabywca kiedy nie poda numeru NIP przy zakupie na paragon, nie ma już możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu bez numeru NIP.  Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorcą, to faktura VAT jest doręczana wraz z towarem.
10. W przypadku dokonania zakupu towaru z opcją "odbioru osobistego w sklepie fizycznym", towar zostaje przygotowany na następny dzień roboczy. Jeżeli wystąpią jakieś komplikacje po stronie kupującego czy sprzedającego. Strony poinformują siebie na wzajem  telefonicznie czy e-mailowo i  ustalą inny dogodny termin odbioru.
11. Dokładamy wszelkiej  staranności, aby statusy produktów odzwierciedlały fizycznie stan magazynu, mimo tego mogą wystąpić braki lub pomyłki w statusach, aby upewnić co do dostępności danego produktu prosimy o kontakt e-mailowy sbok@ogrodeo.pl lub telefoniczny 58 350 55 46
 
6.      Gwarancja
 
1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie ogrodeo.pl są objęte gwarancją producenta.
2. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe producentów poszczególnych towarów. Adresy punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej wybranego producenta.
 
7.      Zwrot zakupionego towaru
 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar na adres sklepu Sprzedawcy, z którego towar został wysłany lub odebrany wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu.
3. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.
5. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, bez wcześniejszego ustalenia i pisemnej zgody Sprzedawcy.
 
8.      Niezgodność towaru z umową
 
1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres sklepu Sprzedawcy, z którego towar został wysłany. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 5 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. Nieudzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności z umową równoznaczne jest z uznaniem przez roszczeń Konsumenta.
5. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.
6. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 
9.      Ochrona danych osobowych
 
1. Inter-Pol Marcin Hejmowski z siedzibą przy ul.Jana III Sobieskiego 33, 84-230 Rumia - uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez Inter-Pol Marcin Hejmowski z siedzibą przyul.Jana III Sobieskiego 33, 84-230 Rumia.
2. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adres: bok@ogrodeo.pl
 
10.  Pozostałe postanowienia
 
1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami Sprzedawcy pod nr telefonu 58 350 55 46 lub pod adresem mailowym bok@ogrodeo.pl
2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru, wycofania z  oferty z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.  W takich przypadkach pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu